Tô Châu Sanical nằm trong danh sách các nhà sản xuất mặt nạ phi y tế đạt được tiêu chuẩn nước ngoài

Tô Châu Sanical nằm trong danh sách các nhà sản xuất mặt nạ phi y tế đã đạt được chứng nhận hoặc đăng ký tiêu chuẩn nước ngoài

Vào ngày 08, 2020, Phòng Thương mại và Xuất khẩu Dược phẩm và Sản phẩm Y tế Trung Quốc đã cập nhật danh sách các doanh nghiệp sản xuất mặt nạ phi y tế đã đạt được chứng nhận hoặc đăng ký tiêu chuẩn nước ngoài. Hiện tại, có 33 vị trí trong danh sách và Tô Châu Sanical chiếm 4 trong số đó, là Tô Châu. Shikang đã đạt được các chứng nhận từ US EUA, US NIOSH N 95, CE Châu Âu và Úc


image

image

image