Đào tạo Văn hóa Doanh nghiệp Tô Châu Sanical Made

Tô Châu Sanical thực hiện đào tạo văn hóa doanh nghiệp

Snap


Suzhou SanicalGiám đốc Jin đã thực hiện đào tạo cho bộ phận hành chính: văn hóa doanh nghiệp và các quy tắc và quy định của công ty